ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2012

ಪ್ರೀತಿಯೇ ಉಡುಗೊರೆ

ಗೆಳೆಯ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ
 ಕೈ ಚಾಚಿ  ನೀ ಬ೦ದೆ,
ನಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೆ
ನಿನಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ
 ನೀಡಲು ಬಯಸಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೆ ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದ ಪ್ರೀತಿಗೊಸ್ಕರ
ಕಿರು ನಗೆಯೊ೦ದಿಗೆ ನೀಡಿರುವೆ.
ಒಮ್ಮೆ
ಇಣುಕಿ ನೋಡು ಮನದೊಳಗೆ
ಕೆ೦ಪು ಗುಲಬಿಯ ಹಿಡಿದು ಕಾದಿರುವೆ....!
ನಿನಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲು........!!!!!!!!!
HAPPY VALENTINES DAY WITH MY LOTS OF LOVE.!