ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2011

ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆನು ಬೇಡ ಪ್ರೀಯ..!!

ನಿನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕ
ನಿನ್ನ  ನೆನಪುಗಳು
ಕೇವಲ ನೆಪವಾಗದೆ
ಬೇನ್ನ ಹಿಂದಿನ
ಹಿಂಬರಹವಾಗಿ ಮೂಡಿವೆ..!!
ಅದನ್ನು ನೋಡಲೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಓದಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ..!!
ಆ..!! ಸಾಲುಗಳು
ನಿನ್ನ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೋಚರಿಸುವದಿಲ್ಲ..!!
ಮನಸು ಒಪ್ಪದ ಪ್ರೀತಿ..!?
ಎಂದರೆ ಇದೇನಾ..!!??

ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2011

ಗೂಡುಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದೆ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ನಿನ್ನ
ಜೀವದ ಗೇಳೆಯ ಎಂದೆ..!!
ನೀ ಕೇಳದಿದ್ದರೂ
ನನ್ನ ಮನಸಲ್ಲಿ
ಗೂಡು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ..!!
ಇಂದು
ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದೆ
ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ..!!
ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಮರಕ್ಕೆ
ಗೂಡೆಂಬ ಖಾಲಿ ಜೋಕಾಲಿ
ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದರೆ
ಬರಿ ನೆನಪಿನ ಧೂಳು..!!