ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2011

ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆನು ಬೇಡ ಪ್ರೀಯ..!!

ನಿನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕ
ನಿನ್ನ  ನೆನಪುಗಳು
ಕೇವಲ ನೆಪವಾಗದೆ
ಬೇನ್ನ ಹಿಂದಿನ
ಹಿಂಬರಹವಾಗಿ ಮೂಡಿವೆ..!!
ಅದನ್ನು ನೋಡಲೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಓದಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ..!!
ಆ..!! ಸಾಲುಗಳು
ನಿನ್ನ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೋಚರಿಸುವದಿಲ್ಲ..!!
ಮನಸು ಒಪ್ಪದ ಪ್ರೀತಿ..!?
ಎಂದರೆ ಇದೇನಾ..!!??

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: