ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 4, 2017

ನಿನಗಾಗಿ ಈ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಗೆಳೆಯಾ..!!

ಇನಿಯಾ
ನನ್ನಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕಂಬನಿ
ಕೂಡಾ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೂತ್ತರ ನಿನ್ನ ಮೌನವಾ...?

ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ
ಈ ಮನಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂತೈಸಲಿ
ಕುರುಡು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ
ಅನುಭವಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇಕೆ ಕಸಿದುಕೊಂಡೆ..?
ಇನ್ನು ನಿನಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲೆ ಗೆಳೆಯಾ..?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: